ΦΩΤΟΓΡΑΦIΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

Όνομα είναι υποχρεωτικό
Email είναι υποχρεωτικό
είναι υποχρεωτικό

VISIT ALSO

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Ψηφιακή Ελλάδα - Όλα είναι δυνατά ΕΣΠΑ 2007-2013
Η επιχείρηση ενισχύθηκε για τον εκσυγχρονισμό της στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση».
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης